Tampa, FL 01/10/2021Atlanta, GA 01/17/2021Winston Salem, NC 01/24/2021Salt Lake City, UT 02/07/2021Denver, CO-1 02/19/2021